CODE # 0112730 - BARD DAVOL SMALL DART
BARD DAVOL
85.00 85.0 USD
Temporarily out of stock
CODE # 0112740 - BARD DAVOL MESH DART, LARGE MONOFILAMENT KNITTED POLYPROPYLENE
BARD DAVOL
85.00 85.0 USD
Expiration :
Min - 06/28/2024
Max - 06/28/2024
CODE # 0112910 - BARD VISILEX MESH, 4.5" X 6"
BARD DAVOL
45.00 45.0 USD
Expiration :
Min - 11/28/2020
Max - 11/28/2020
CODE # 0112950 - BARD DAVOL MESH PERFIX PLUG SMALL MONOFILAMENT KNITTED POLYPROPYLENE
BARD DAVOL
130.00 130.0 USD
Expiration :
Min - 02/28/2021
Max - 01/28/2024
CODE # 0112960 - BARD DAVOL MESH PERFIX PLUG, MEDIUM MONOFILAMENT KNITTED POLYPROPYLENE
BARD DAVOL
130.00 130.0 USD
Expiration :
Min - 10/28/2021
Max - 02/28/2024
CODE # 0112970 - BARD DAVOL MESH PERFIX PLUG, LARGE MONOFILAMENT KNITTED POLYPROPYLENE
BARD DAVOL
130.00 130.0 USD
Expiration :
Min - 04/28/2021
Max - 08/28/2023
CODE # 0112980 - BARD DAVOL MESH PERFIX PLUG MONOFILAMENT KNITTED POLYPROPYLENE, EXTRA LARGE
BARD DAVOL
130.00 130.0 USD
Expiration :
Min - 04/28/2022
Max - 10/28/2024
CODE # 0113116 - BARD DAVOL SORBAFIX ABSORBABLE FIXATION SYSTEM, 30 ABSORBABLE FASTENERS, 5MM X 36CM
BARD DAVOL
375.00 375.0 USD
Expiration :
Min - 08/28/2020
Max - 08/28/2020
CODE # 0113120 - BARD DAVOL PERMAFIX FIXATION SYSTEM, 5MM X 36CM / 30 FASTENERS
BARD DAVOL
289.00 289.0 USD
Temporarily out of stock